skip to Main Content
021-91099912 kiarostamim@yahoo.com
تلفن دفترفروش تهران : 02191099912 تلفن دفتر فروش کرج : 02632542116

اخلاق و فرهنگ حسابداری یک واحد تجاری است و حسابرسی مانند یک پزشک می تواند از سلامت این واحد تجاری حیاتی محافظت کند.  حسابداری یکی از مهم ترین و حساس ترین حرفه های جهان امروز است.  رعایت اصول و اخلاق…

اطلاعات بیشتر
اخلاق و فرهنگ حسابداری

اخلاق و فرهنگ حسابداری

Back To Top