skip to Main Content
021-33518703 kiarostamim@yahoo.com
تلفن دفترفروش تهران : 02133518703 تلفن دفتر فروش کرج : 02632542116 تلفن پشتیبانی : 02181022444

در صورتی که قصد خرید نرم افزار سپیدار را دارید با تماشای فیلم های زیر میتوانید با امکانات و سیستم های مختلف سپیدار آشنا شده و برای خرید نرم افزار ، بهتر تصمیم گیری کنید . 

آشنایی با سیستم حسابداری سپیدار :

آشنایی با سیستم دریافت و پرداخت سپیدار :

آشنایی با سیستم تامین کنندگان و انبار سپیدار :

آشنایی با سیستم مشتریان و فروش سپیدار :

آشنایی با سیستم دارایی ثابت سپیدار :

آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد سپیدار :

آشنایی با سیستم تولید سپیدار :

آشنایی با سیستم پیمانکاری سپیدار :

آشنایی با سیستم پخش مویرگی سپیدار :

Back To Top