skip to Main Content
تلفن مرکزی فروش 90000350 info@tadbirgaran-acc.com
تلفن دفتر تهران : 02188804245 تلفن دفتر کرج : 02632551101
تنخواه گردان چیست؟

تنخواه گردان چیست؟

با ایجاد شدن و عظیم تر گردیدن کمپانی ها و مؤسسات در طی چند دهه گذشته، فعالیت های کوچک و بزرگ آن ها چند برابر گردید. هر کدام از این فعالیت ها نیازمند هزینه های ریز و درشت بودند که در کل هزینه های بسیاری را می تراشید. ضمن این موقعیت، مدیریت نمودن هزینه ها به یک مشغله حائز اهمیت برای مجموعه های گوناگون مبدل گردیده است. از سویی دِگر به منظور تأدیه این هزینه ها نیاز به طی نمودن روندهای اداری هم موجود بود که منجر به تلف گردیدن زمان بسیار زیادی از مجموعه ها می گردید.

به عنوان نمونه؛ به منظور خرید ملزومات اداری از سویی نیاز به تأدیه هزینه وجود خواهد داشت و از سویی دیگر میبایست به منظور جا به جایی این ملزومات هزینه هایی جداگانه تأدیه شود. هر یک از این پرداخت ها و سپری نمودن روند اداری، هزینه ها و زمان اتلاف شده بسیاری برای کمپانی ها با خود به همراه داشت. حال راه حلی که برای این موضوعات در نظر انگاشته شده است، بهره گیری از تنخواه گردان حسابداری می باشد.

شما میتوانید خرید نرم افزار سپیدار سیستم را به راحتی و با پشتیبانی کامل از ما بخواهید!

 آیا می دانید تنخواه گردان حسابداری چیست؟

تنخواه گردان حسابداری که در زبان انگلیسی آن نیز عبارت است از؛ Imprest Funds به میزانی از وجه نقد اطلاق می شود که به منظور سهولت در کار و به انجام رساندن امور روزانه و تأدیه هزینه های جزئی کمپانی ها و مؤسسات نگهداری می گردد. این وجه تنخواه یا همان تنخواه گردان می باشد که به یکی از کارکنان کمپانی تسلیم می شود. فرد مورد نظر که غالباً مأمور خرید کمپانی یا مؤسسات مدّ نظر می باشد مکلّف است تمامی اسناد و مدارک مثبت بنا بر تأدیه که به صورت فیش پرداختی، رسید، فاکتور یا قبض است، نزد خود نگهدارد.

حتی چنانچه که هزینه بسیار اندکی نیز تأدیه می شود او میبایست اسناد و مدارک آن را پیش خود محفوظ دارد. زیرا در پایان دوره ی مالی همین هزینه های اندک در تعداد دفعات بالا جمع می گردند و هزینه ی بسیاری را رقم می زنند. تمامی هزینه های که به واسطه تنخواه گردان از حساب تنخواه صورت می پذیرد میبایست با مدارک صریح و شفاف نیز رسمی به حسابداری مجموعه تسلیم گردد.

رسید های مربوط به تنخواه پس از ثبت و تسلیم به حسابداری میبایست به واسطه ی مدیریت قسمت حسابداری و مدیر تنخواه امضاء گردد و بهتر می باشد در بایگانی کمپانی در قسمت تنخواه نگهداری از آن به عمل آید. در خاطر خود داشته باشید که تنخواه میبایست در حسابی واقع شود که به مرحله ی ثبت از سوی حسابداری شرکتی رسیده است.

از سویی دیگر تنخواه دار باید یک فرد درست کار و مورد اعتماد باشد. حال آن که توصیه می کنیم، مورد تأیید از جانب هیئت مدیره مجموعه نیز باشد. نکته بسیار حائز اهمیت در ارتباط با تنخواه این می باشد که منبع مالی موجود ضمن حساب تنخواه تنها میبایست برای امورات مالی منوط بر کمپانی مورد استفاده واقع شود و به هیچ عنوان نباید از آن جهت منافع شخصی بهره گرفت. اغلب ضمن مؤسسه ها و کمپانی های عظیم شغل تنخواه دار یک شغل به شدّت حائز اهمیت است.

 مهم ترین اهداف تنخواه گردان چیست؟

غایت اصلی در راستای ایجاد حساب تنخواه گردان حاوی سه موارد بیان شده در قسمت ذیل است؛

  • تأدیه سهل نیز سریع هزینه ها

با بهره گیری از تنخواه هزینه ها اعم از جاری و جزئی کمپانی با سرعت و نهایت دقّت بیشتری مورد بررسی واقع می شود. ولیکن تنها همین مورد نیست! در بعضی از شرایط می توان از تنخواه به منظور تأدیه هزینه های حائز اهمیت و ضروری که امکان دستیابی به امکانات بانکی جهت تأدیه آن ها نیست، بهره گرفت.

  • کاهش حجم عملیات های منوط بر حسابداری

بهره گیری از تنخواه به منظور تأمین منجر به کاهش حجم عملیات های تأدیه و به دنباله آن کاهش حجم عملیات حسابداری در یک مجموعه خواهد شد. به هر میزان که پرداخت های یک کمپانی به سمت و سوی پرداخت های بانکی نیز صندوق کمپانی برود، روند پرداخت با سرعت پایین تری مواجه خواهد شد و عملیات مربوط به حسابداری را در کمپانی ها دشوارتر و سخت تر خواهد کرد. حال آن که پرداخت قسمی از هزینه ها با بهره گیری از تنخواه از این فشارها کم می نماید.

  • کنترل نمودن وجوه نقد موجود

کنترل نمودن وجوه نقد به منظور هزینه های جزئی و نقدی کمپانی، خود یک امری بسیار حائز اهمیت است که مدیریت آن با بهره گیری از حساب تنخواه گردان بسیار سهل می باشد.

✓ مهم ترین اهداف تنخواه گردان چیست؟ -وبسایت حسابداری تدبیرگران

پایان

دوستان عزیز، امیدواریم که ما توانسته باشیم اطلاعات مورد نیاز شما را در ارتباط با این مسئله که اصلاً تنخواه گردان چیست؟ فراهم نماییم. حال آن که شما می توانید در صورت وجود سؤالات بیشتر در این زمینه، با کارشناسان ما در تدبیرگران سپیدار در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top