skip to Main Content
تلفن مرکزی فروش 90000350 info@tadbirgaran-acc.com
تلفن دفتر تهران : 02188804245 تلفن دفتر کرج : 02632551101
اخلاق و فرهنگ حسابداری

اخلاق و فرهنگ حسابداری

اخلاق و فرهنگ حسابداری یک واحد تجاری است و حسابرسی مانند یک پزشک می تواند از سلامت این واحد تجاری حیاتی محافظت کند.  حسابداری یکی از مهم ترین و حساس ترین حرفه های جهان امروز است.  رعایت اصول و اخلاق در این حرفه به دلیل دسترسی حسابداران و حسابرسان به اطلاعات مالی افراد و موسسات بسیار حائز اهمیت است.

در این راستا فرصت ها و تهدیدهایی پیش روی این حرفه وجود دارد.  در این مقاله پس از تعریف اخلاق در حسابداری  و جایگاه آن به دلایل رعایت نکردن اخلاق در حرفه حسابداری و حسابرسی و راه های پیشگیری از آن پرداخته شده است.

در نتیجه می توان گفت که راه حل کاهش تهدیدها و سوء استفاده ها در این حرفه ارتقای جایگاه اخلاق و رعایت اصول و موازین حرفه ای با مشارکت دولت، انجمن های علمی و تخصصی، دانشگاهیان، مدیران و حسابداران است.

خرید اینترنتی برنامه حسابداری سپیدار و نرم افزار حسابداری با تدبیرگران سپیدار

اهمیت اخلاق و فرهنگ حسابداری

تعریف اخلاق

اخلاق علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و افعال و رفتارهای اختیاری متناسب با آنها را معرفی می کند و راه تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام کارهای نیک و دوری از صفات نفسانی بد و اعمال بد را نشان می دهد.

هدف اخلاق

هدف غایی اخلاق و فرهنگ حسابداری ، سوق دادن انسان به کمال و سعادت واقعی خود، یعنی تقرب به خداست که هدف اصلی خلقت جهان و انسان است.

اخلاق تجاری بخشی از اخلاق کاربردی است و در فرهنگ وبستر به معنای رفتار بی طرفانه، منصفانه و صحیح در دنیای تجارت است.  از مولفه های آن می توان به اخلاق حرفه ای اشاره کرد. اخلاق حرفه ای زیرمجموعه ای از اخلاق تجاری است و شامل قوانین و روش های خوبی است که در یک حرفه به کار می رود.

نظام هر حرفه ای ترکیبی از قوانین، مقررات و اخلاق حرفه ای است که بر آن حاکم است.  معیارهای رفتاری و اخلاقی هر حرفه مهمترین خط مشی آن را تشکیل می دهد و مواردی مانند تعریف مفاهیم اصلی حرفه، روابط اعضا با جامعه و روابط اعضا با یکدیگر را در بر می گیرد.

اخلاق حرفه ای دانشی است که به طور روشمند رفتار مناسب و صحیح در هر حرفه را تبیین می کند و رهنمودهای عملی و کاربردی برای تعیین حدود مسئولیت ها ارائه می دهد.  بسیاری از مشاغل شناخته شده اصول و استانداردهای عملی را برای اخلاق حرفه ای خود تدوین کرده اند.  هدف اصلی از تدوین استانداردهای رفتاری، تعریف مسئولیت های اخلاقی در قبال جامعه، دیگران و محیط است.

اهمیت اخلاق و فرهنگ حسابداری 

فرهنگ حسابداری چیست؟

در سال های اخیر، تمایل زیادی به استفاده از نظریه های رفتاری در تحقیقات حسابداری وجود داشته است.  بی شک چنین مطالعاتی رشته حسابداری را غنی می کند و آن را از یک رشته خشک و کاملا فنی خارج می کند.  این امر منجر به تحقیقات گسترده ای در زمینه های مختلف شده است، از بررسی عوامل شناختی موثر بر تهیه صورت های مالی تا توجه به نقش سیاسی اجتماعی حسابداری در سازمان ها و جوامع می باشد.

فرهنگ اغلب به عنوان یکی از مهمترین و قدرتمندترین عوامل محیطی مؤثر بر سیستم حسابداری کشور در نظر گرفته می شود.  در جوامع بشری به طور کلی تعامل بین منابع انسانی و غیر انسانی وجود دارد.  اکنون با توجه به اینکه فرهنگ بر منابع انسانی تأثیر می گذارد و حسابداری یک فعالیت اجتماعی است که منابع انسانی و غیر انسانی را به هم پیوند می دهد و در بر می گیرد، می توان ادعا کرد که فرهنگ بر حسابداری و رویه ها، روش ها و استانداردهای آن تأثیر می گذارد.

فرهنگ حسابداری چیست؟ 

ویژگی اخلاق  و فرهنگ حسابداری چیست؟

اخلاق و فرهنگ حسابداری یا اخلاق حرفه ای در حسابداری در درجه اول رشته ای از اخلاق کاربردی است، مطالعه ارزش های اخلاقی و قضاوت که در خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی به کار می رود.  این نمونه ای از اخلاق حرفه ای است.

اخلاق حسابداری اولین بار توسط لوکا پاچیولی معرفی شد و از آن زمان توسط گروه های دولتی، سازمان های حرفه ای و شرکت های مستقل توسعه یافته است.  اخلاق در دوره های حسابداری در مؤسسات آموزش عالی و همچنین توسط آموزش مؤسسات حسابداری و حسابرسان تدریس می شود.

با توجه به گستردگی خدمات حسابداری و سقوط و ورشکستگی اخیر شرکت های بزرگ، رعایت استانداردهای اخلاقی در حرفه حسابداری پذیرفته شده است.  این سقوط و ورشکستگی نتیجه بی توجهی گسترده به شهرت حرفه حسابداری بوده است.  برای مبارزه با انتقاد و جلوگیری از تقلب در حسابرسی، شرکت های حسابداری و دولت های مختلف مقررات و راه حل هایی را برای بهبود اخلاق حرفه ای و مشاوره حسابداری وضع کرده اند.

ویژگی اخلاق  و فرهنگ حسابداری چیست؟

سخن نهایی

اخلاق و فرهنگ حسابداری حرفه ای در طول زندگی کاری خود ملزم به اتخاذ تصمیمات مهم اخلاقی یا غیر اخلاقی هستند.  اخلاق حسابداری جنبه ای از کار حسابداری است.  در دهه اخیر علاقه به اخلاق حسابداری افزایش یافته است که در آن صورتهای مالی باید تهیه شود تا به یک گزارش توصیفی برسد و حسابداری حرفه ای که شامل چنین شرایطی است.  این گزارش باید شامل هرگونه اطلاعاتی در مورد عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی مربوط باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top